A mans world

Just another day

Fagareds Projektet – Uppföljningen

Hej igen,

Nu är det dags för det första inlägget efter ett par dagars arbete med Fagaredsprojektet, här skall en WBS (Work Breakdown Structure) och ett Gantschema presenteras.

WBS’en för vecka 46 ser ut som följer:

 • Korrekturläsa materialet
         – Se till att materialet är rättstavat
         – Se till att materialet fungerar på ett överskådligt sätt
 • Ta kontakt med Cleas på Fagared samt Timmy och Conny på SDN Tynnered
 • Leverera testklart material till en eller flera externa testgrupper om möjligt
         – Timmy och Conny på SDN Tynnered
         – Cleas på Fagared
         – Ordna ett utvärderingsformulär att ge till testgrupperna

Gantschema:

http://spreadsheets.google.com/pub?key=ppI_6CSdQYBL6hSXlW_rOPg

Mål och syfte med projektet

Mål med projektet under vecka 46 är att nå ett genomfört test med en extern testgrupp.
Syftet med målet är att få en bra bild av vart projektet står och vad som mer behöver göras för att nå en Gold Master.

Men just nu står projektet i en tidig, otestad Alpha fas.

På återseende
Måns

Annonser

november 13, 2007 Posted by | Projekt | , , , , | Lämna en kommentar

Uppföljning på gammalt projekt – Fagareds projektet

Mål och syfte
 Mål 1: Leverans till Claes
 Mål 2: Leverans till Timmy och Conny

 Syfte: Vi vill visa att ”det här har vi gjort”, en färdig produkt att ha i vår
 portfolio.

Ett möte är även inbokat på måndag 12 november 11.00 – 12.00

november 8, 2007 Posted by | Projekt | 1 kommentar

Ett påbörjat projekt – Inlämning till torsdag 8 november 2007

Hej igen,

En ny dag, en ny uppgift som skall lämnas in, nu handlar uppgiften om att analysera ett tidigare projekt och jag har valt ett projekt som kanske inte är ett grupparbete utan snarare ett som jag tror kan komma till ett avslut.

Projektet är det som följde på förra höstens pedagogik block när vi skulle göra ett kortspel själva och presentera för Carl & Carl.

Så för att i korthet presentera mitt projekt:

Spelets namn: Plus minus gånger är lika med delatmed (+ – X = / )
Spelets omgfång: 60 kort

Spelets upplägg är enkelt, det bygger på en övning som läraren eller facilitatorn väljer, som bygger på ekvationslösning, där siffror och räknesätt bestäms antingen genom slumpen, att de dras fram ur en kortlek, eller är förutbestämda av facilitatorn.
Svaret skall sedan beräknas på tid, lyckas man får man poäng, misslyckas man får man det inte.

Vart står projektet idag?
Idag är Kärnmekanikerna redo att testas på en verklig klass av passande åldrar.
Jag har diskuterat möjligheterna att få spelet testat på en gymnasieklass år 1 – 3 med min gammla mattelärarinna från gymnasiet.
För att detta test skall gå igenom, krävs ytterligare ett möte med diskussioner om hur testerna skall genomföras, när och under vilken tidsperiod.

Projektets kvalité?
Den produkt som finns i dagsläget håller inte den kvalité som jag skulle vilja att den har. Detta p.g.a att det inte har funnits allt för mycket tid över att arbeta med spelet.

Vad kan göras för att nå en leverans med spelet?
Det första som bör göras är en ordentlig milstolpeplan som är lite mer utvecklad (och som följs) än den som följer detta stycket.

 • Testa spelet ordentligt på målgruppen i dess verkliga miljö
 • Utvärdering av test
 • Omarbetning efter utvärderingen
 • Framtagning av regler och spelsystem som bas systemet kan tillämpas på
 • Design av kort och annat material som skall finnas med
 • Tillverkning av prototypkortlek med regler
 • Test av prototypkortleken
 • Utvärdering av test
 • Eventuell omarbetning av materialet
 • Produktion av kortlek och regler i sitt slutgiltliga utseende
 • Publicering

Så för att göra en WBS och en SWOT

WBS

 1. Göra en ordentlig milstolpeplan
 2. Testa allt material
 3. Designa utseendet för allt material
 4. Publicera

SWOT
      Strengths
     
Mycket potential i systemet

      Weaknesses
      Lite tid

      Opportunitys
      
Maria, min gammla mattelärarinna

      Threats
      Tidsbrist

Ja, nu har jag nog gjort så gott jag har kunnat på den här uppgiften, men på återseende kära spelarkitekter, Ola och ni andra mer eller mindre intresserade läsare!

Long life and prosperity [L]

november 7, 2007 Posted by | Inlämningsuppgifter | Lämna en kommentar

En bloguppgift – bättre sent än aldrig?

Dags för ny uppgift, och denna gången skall de grupp projekt som jag deltagit i redovisas.

Så för att börja:

 • Fageredsprojektet (3) (sharpcase projektet)
 • Mattespelet
  – Tal i sjön (1)
 • Jobbready projektet (tre veckorsprojektet) (2)

Parenteserna med en siffra är graderingen för hur färdiga projekten är, där 0 är lägst och 4 är högst.

Sedan har vi ett solo projekt som jag håller varmt om hjärtat som jag gärna vill arbeta vidare med.
Sagda projekt är en vidareutveckling av Mattespelet, där jag gjorde en egen version av en av de slopade idéerna till ett spel som kom att heta ”Plus Minus Gånger är lika med Delat med” vilket riktar sig emot grund och gymnasieskolor som vill lära ut allt ifrån nybörjar matte på förskolenivå ända upp till andragrads ekvationer på gymnasiet.

På återseende spelarkitekter!

Long life and prosperity.

november 6, 2007 Posted by | Inlämningsuppgifter | , , , , , , , | Lämna en kommentar

Tabula Rasa – En LIA Rapport

LIA Rapport – 10 veckors LIA.

Kort beskrivning av företaget
Min 10 veckors LIA period gjorde jag tillsammans med Hector Svensson på ett företag som heter Gibbitech.

Killarna bakom företaget Gibbitech har vunnit en affärsidé tävling hos inkubatorn Brewhouse Innovation.

Affärsidén går ut på att skapa ett browserspel som skall generera pengar genom mikrobetalningar (SMS) samt genom reklamplatser på hemsidan.Temat för spelet, som har döpts till MMA Challenger, är mix-kampsporten MMA (Mixed Martial Arts) och varianten för spelet är en Manager plattform där du har en eller flera fighters som du tränar, promotar, går matcher och tävlingar med för att till slut nå det eftertraktade MMA Challenger bältet och koras mästare av spelet.

Mitt mål med lärandet
Det mål jag hade i första hand satt upp för mig själv för den andra LIA perioden var att få en inblick i hur det går till i uppstarten av ett datorspelsprojekt på proffessionell nivå.

Arbetet vecka för vecka så gott det går, mina arbetsuppgifter och hur arbetet fungerade.
Första 3 veckorna, arbetet börjar bra, med långa möten om hur ett spel av den här karaktären fungerar, genomgångar av hur man kan gå tillväga i uppstarten av ett spelprojekt.Allt ser lovande ut och alla är ivriga att komma igång, ibland lite för ivriga.
Vid flera tillfällen får vi säga till att vi måste sakta ner tanke arbetet och inte gå händelserna i förväg.

Veckorna 4 och framåt, nu har arbetet kommit igång på allvar och de första problemen har tacklats någorlunda väl när ett nytt uppstår, jag kommer på att jag inte vet vad kunden (Företaget Gibbitech) vill att spelet skall hamna i slutänden, vilka funktioner de vill skall finnas med.
Två hela veckor spenderas med att få en vision nedskriven, utprintad och förstådd.Det är vid det här laget som jag har börjat arbeta mera självständigt med utvecklingen av spelmekanikerna med tillhörande beskrivningar och förklaringar.
Vecka 7, stort speltest under torsdagen vecka 7 av praktiken, SPA07 hjälpte mycket vänligt till som försökskaniner under detta speltest som efter analys av resultaten var mycket lyckat.
Dagarna fram till test dagen spenderades åt att finslipa regler och förklaringar av spelet så att testet skulle gå så smidigt som möjligt.
Veckorna 8, 9 och 10, var avslutande veckor på LIA perioden och spenderades till att skriva ihop alla resultat som arbetats fram under de tidigare veckorna, till ett sammanhängande designdokument som skulle redovisas för kunden.

Kontakten mellan elev och företaget
Den kontakt vi hade under LIA perioden var att större delen av veckans arbete utfördes på plats i Brewhouse Innovations lokaler mitt emot Valhallabadet.
Under fritid, kvällar och helger användes e-mail, telefon och MSN för kommunikation mellan handledare och elev, detta fungerade bra då vi på så sätt inte alltid behövde åka över hela staden för en arbetssession på 2 timmar och istället ha möjligheten att fokusera arbetet mera intensivt på hemmaplan utan att förlora kontakten för feedback och kommentarer.

Vad var bra, vad var dåligt och vad lärde jag mig?

Bra

 • Mycket självständigt arbete
 • Mycket feedback från kunden
 • Stort kunskaps utbyte
 • Flexibla arbetstider 

Dåligt

 • Amatörmässigt uppträdande från handledare
  och personal under stora delar av LIA’n
 • LIA eleverna undanhölls information om vad
  kunden ville ha ut av spelet i slutänden


Vad jag lärde mig: Slutlig reflektion

 • Tålamod
 • Fråga när jag vill veta något, att inte antaga att jag eller den
  jag arbetar med har rätt.
 • Att inte ta åt mig när mina kunskaper i vissa ämnen
  blir ignorerade.

Detta var en LIA rapport skriven av Måns Irgard Halling, SPA06 den 31 oktober 2007.Vi ses snart  igen, Måns.

oktober 31, 2007 Posted by | LIA | , , , , , , , , | Lämna en kommentar

It’s a Mans world

Hej läsare och/eller medbloggare!

Jag heter Måns, jag vet att adressen är Manshalling.wordpress.com men man kan inte alltid vara kompatibel med internet och alla dess användningsområden!

Jag skall i denna blog försöka att redovisa de skrivningar som vi får under terminerna som återstår!

Så för att citera min store idol herr Arne Anka ”Fan, här flyger man” så ses vi snart igen.

Vänliga hälsningar Måns Irgard Halling.

oktober 31, 2007 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | Lämna en kommentar